Er forbrukslån en god løsning hvis man er gift eller har samboer?

Antallet nordmenn som benytter seg av forbrukslån har økt kraftig de siste årene, drevet av lav styringsrente og enkel tilgang på penger. Ved utgangen av 2016 hadde nordmenn 83 milliarder kroner i kombinert gjeld til forbrukslån, som er ny rekord – ifølge Finanstilsynet. Blant de som tar opp forbrukslån finner man en variert kundegruppe bestående av både gammel og ung, der mange låntakere lever i parforhold – enten som kjærester, ektepar eller samboere. For norske par er det ekstra viktig å ha klare rammer for hvordan pengene brukes, slik at man unngår krangling og misnøye.

Før man i det hele tatt søker om lån er det viktig å sette opp et budsjett for husholdningen – slik at man danner seg et bilde av hva man har råd til. Det kan være lurt å eksperimentere med en av lånekalkulatorene på nett som sier noe om hvilke effektive renter man kan forvente. Andre viktige deler av vurderingen er hvilke beløp man ønsker å låne, samt nedbetalingstiden. Husk at kostnaden på lånet øker i takt med lengden på nedbetalingstiden, ettersom man ender opp med å betale mer i renter.

Ta også en prat om muligheten for kausjon, der én av partene stiller seg økonomisk ansvarlig hvis lånet misligholdes. Ektepar regnes juridisk som samme person, men for samboere og kjærester er det andre regler som gjelder. Dere kan oppnå en langt lavere effektiv rente på lånet dersom én av partene stiller kausjon. Da er man solidarisk ansvarlig for at lånet tilbakebetales – hvis det skulle misligholdes. Å stille som kausjonist på forbrukslån er likevel ikke noen avgjørelse man burde ta lett på da man ikke har noen garanti for at forholdet vil vare. Ikke minst må partneren også ha god nok kredittverdighet til at det påvirker den effektive rentesatsen – noe banken vil kunne gi svar på.

Husk å skrive kontrakt eller ektepakt

En av de vanligste feilene norske par gjør, er at de ikke skriver kontrakt om hvordan verdier skal fordeles dersom det skiller lag. Å skrive kontrakt kan virke kaldt og kunstig, der man er redd for å fremstå kynisk overfor partneren. I realiteten handler det om å sikre sine egne økonomiske interesser – hvis det skulle bli en uoverensstemmelse. En vanlig felle er å glemme kontrakt når man tar opp forbrukslån til oppussing. Utgiftene kan fort bli betydelige når man pusser opp deler av huset – enten det er snakk om våtrom, stue eller kjøkken. I verste fall risikerer man å stille som kausjonist på lånet, uten at man har eierskap i boligen som blir pusset opp. Et annet problem er ektepar som skiller seg, uten at det finnes noen klar enighet om hvem som skal betale for lånet. Sistnevnte er et problem i de tilfeller hvor kun én av partene benyttet pengene – et tema vi diskuterer i dypere detalj nedenfor.

I en kontrakt mellom partene er det viktig å inkludere all nødvendig informasjon; slik som rentenivå, nedbetalingstid og fullt navn på partene. Her burde det også fremgå i detalj hvordan verdiene skal fordeles i de tilfeller hvor det oppstår en uoverensstemmelse. Er pengene benyttet til et felles gode? Gjør det klart i kontrakten at objektets salgsverdi skal fordeles likt mellom partene. Her er det i prinsippet snakk om et gjeldsbrev, der man sørger for at ingen av partene blir økonomisk skadelidende.

Kjøp et felles gode

Hvorvidt forbrukslån er en god løsning for de som er gift eller har samboer, avhenger mye av hvordan pengene brukes. For å unngå konflikt og splid i forholdet er det viktig at man bruker pengene på noe som er til glede for begge parter. Spill med åpne kort underveis, og vær tydelig på hva pengene skal gå til. I det lånet utbetales er det lett å la seg friste til å bruke det på andre varer og tjenester – utenom det man egentlig hadde planer om. Her er det viktig å ha god selvdisiplin, som betyr at pengene går til å finansiere det man opprinnelig planla. Et godt eksempel på et felles gode kan være å finansiere tidlig bestilling av familiens feriereise – før feriepengene utbetales. Da går pengene til noe som gleder alle familiemedlemmer, og det gjør at man samtidig unngår en potensiell konflikt.

Husk at dårlig økonomi er blant de vanligste årsakene til at de som lever i parforhold velger å skille seg. Undersøkelser viser også at pengeproblemer skaper splid blant par som har holdt sammen i over 20 år, så man kan ikke basere seg på forholdets langvarighet. Forbrukslån har en effektiv rente som ligger høyere enn det man oppnår med et lån med sikkerhet, og av den grunn gjelder det å være forsiktig med kostnadene når man søker.

Ha bufferkonto og betal ned lånet raskt

Med ‘bufferkonto’ sikter vi til oppsparte midler som kan benyttes ved behov. Et forbrukslån medfører en solid porsjon økonomisk risiko for låntaker, med tanke på den langsiktige betalingsevnen. . Skulle en av dere miste jobben, kan det fort bli vanskelig å dekke avdragene på forbrukslånet til avtalt tid. I slike tilfeller er det viktig å ha ekstra penger stående på en bufferkonto. Dermed får man økonomisk pusterom til å komme seg på beina.

Fokuser i tillegg på rask nedbetaling av lånet, slik at dere unngår unødvendige rentekostnader. Husk at et lån uten sikkerhet kan innfris på hvilket som helst tidspunkt uten at man straffes økonomisk. Mange låntakere tror at denne typen lån er underlagt de samme reglene som et boliglån, men det stemmer altså ikke. Det skyldes at du ikke binder renten på lånet, som igjen gjør at banken ikke lider noe direkte økonomisk tap. Långiver går riktignok glipp av indirekte renteinntekter, men de har ikke lov til å kreve kompensasjon for dette. Samme regel gjelder forøvrig for både næringslivet og private aktører. Her er et sted å starte for deg som er på jakt etter et forbrukslån: Forbrukslån.no – Søk billige online